Många tror att man inte kan lära sig genom att spela. Datorspelet är helt enkelt bara en hobby eller en fritidssysselsättning för dem och egentligen helt onödigt. Så är egentligen inte fallet. Här tar vi upp en del av de saker man som barn eller vuxen kan lära sig genom att spela datorspel.

Hänsyn och rättvis behandling

En sak som de allra flesta lär sig när de spelar datorspel är att ta hänsyn till andra människor. Det handlar i många spel om att man måste kommunicera och om samarbete. Om man inte är så bra på att samarbeta finns det en viss risk att man som spelare själv blir kvar på ett stadie i spelet medan andra går vidare framåt. Det här gäller främst multiplayer spel.

Olika språk

Något som är mycket förvånande men samtidigt också riktigt bra är att många som spelar datorspel lär sig språk. I vissa fall måste man som spelare läsa sig till instruktioner och utan dem kan man inte spela. Då måste man ta sig tiden att lära sig en del av språket. I många multiplayer spel kan det också vara så att man måste kommunicera med andra spelare på andra språk än svenska. Det gör att spelaren både kan behöva skriva och prata engelska med mera för att kunna komma vidare. Ibland är grammatiken som lärs ut inte den bästa, men man kan i alla fall utöka sitt ordförråd.

Matematik och andra skolämnen

Hos till exempel Skolverket kan man finna länkar till spel som faktiskt är riktigt bra för både mindre och större barn. Spelen kan handla om olika saker, behandla olika ämnen och på ett roligt sätt lär sig barnen att räkna, läsa och skriva.