En allt vanligare syn på spelmarknaden är de så kallade flerspelarspelen. De kan också kallas för multiplayer spel. Det här är helt enkelt datorspel där man som spelare kan spela mot andra som antingen befinner sig i samma rum, eller som spelar samma spel över internet.

Hur kan man kommunicera i spelen?

När man spelar den här typen av spel finns det flera sätt att kommunicera på. Om man sitter i samma rum kan man såklart prata med varandra. Om man spelar via internet finns det ofta möjlighet att chatta direkt i själva spelet. Många gånger kan man också använda sig av olika tredjepartsprogram för att också prata med de andra spelarna i realtid.

Vilka fördelar finns det med den här typen av spel?

Det finns flera fördelar med att spela just den här typen av spel. För det första blir spelarnas sociala kompetens mycket bättre. Man får lära sig att bemöta andra och att prata med dem på ett bra sätt. Spelarna får också lära sig att visa hänsyn och att kunna ta konflikter med mera på ett bra sätt. Om spelaren inte kan sköta det är risken stor att denne inte får fortsätta spela. Det kan vara en bra läxa för framtiden.

En annan fördel är att spelaren får lära sig att samarbeta. I många spel kan spelaren inte komma vidare utan att ta hjälp av andra spelare utan man behöver hitta andra som kan hjälpa till med uppdrag och annat. Det gör att spelaren oavsett ålder lär sig att komma bättre överens med andra. Det här är också en sak som gör kommunikationen bättre. Spelaren lär sig snart att denne behöver be om hjälp och att man inte bara kan bestämma över vad andra ska göra.

I många av de här spelen handlar det också om att spelaren ska bilda regering och styra över ett eller flera länder. Då är det mycket viktigt att alla kommer överens.

I flerspelarspel sker samtal med mera ofta på andra språk än svenska och det innebär att spelaren också blir bättre på att tala eller skriva på de språken. Ett språk som väldigt många blivit duktiga på genom att spela online är engelska. Många skolor har blivit förvånade över att elever lärt sig mycket engelska under lov med mera och kunskaperna kommer från spel.